Copyright © Stavel, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Modulární vysavačové jednotky  |   Kompaktní jednotky  |   Vysavačové jednotky s regulací výkonu
Komerční prostory:
Komerční systém centrálního vysávání DISAN je uzpůsoben pro 24hodinové užívání a je vybaven třífázovým motorem SIEMENS, turbínou SIEMENS a s řídící jednotkou téže značky, umožňující postupné nabíhání otáček turbíny podle informací, udávané elektronickým snímačem umístěným v potrubí. V praxi to znamená, že systém umožňuje úklid až z 8 míst současně a tím nahrazuje větší množství malých vysávacích jednotek. Motor s turbínou jsou velmi tiché, a proto mohou být smontovány na jednoduchém rámu bez dalšího odhlučňovacího krytu. Tím, že k turbínám je volný přístup vzduchu pro jejich chlazení, jsou systémy Disan mnohem spolehlivější než konkurenční výrobky a nabízejí 24h nepřetržitý provoz 365 dní v roce. Důmyslná rámová konstrukce umožňuje instalaci až třech turbín na sebe. Takové řešení nabízí největší možný výkon při absorbci pouhého jednoho čtverečního metru podlahové plochy.

Řešení centrálního vysávání pomocí systému DISAN zajišťuje vysoký komfort úklidu s výfukem přefiltrovaného vzduchu mimo objekt s minimální údržbou, protože velkoplošný hvězdicový filtr ( s plochou 35.000 cm2 ), umístěný v separační nádobě o objemu 125l, je automaticky oklepáván v předem naprogramovaných intervalech. Filtr je stálý a nemění se po celou dobu životnosti vysavače. To je velká výhoda proti papírovým kartrigovým filtrům. Zároveň je možno dodat systém s filtrem určeným přímo pro daný typ vysávaného prachu. Od vysávací jednotky je veden potrubní systém, složený z trubek různých průměrů, do celého objektu až k jednotlivým vysavačovým zásuvkám. Rozvod může být navržen i tak, že lze vysávat i z několika zásuvek na jednom patře současně. Takové řešení je optimální třeba pro hotely. Systém se spíná zasunutím hadice do zásuvky přes kontakty a bezpečný ovládací okruh 12V.

Jedna komerční jednotka DISAN je schopna zvládnout úklid až 10 000m2 plochy.
SCB - systém sání s bočními kanály

Základní předností výrobků Disan proti konkurenčním značkám je SIEMENSEM patentovaný systém cirkulace vzduchu v turbíně tzv. SIDE-CHANNEL BLOWING ENGINE. Jedná se o systém průtoku vzduchu v turbíně, kde vzduch je roztáčen lopatkami turbíny v bočních kanálech turbíny, aniž by došlo v případě proniknutí prachu či nečistot skrze filtr vysavače, k jejich kontaktu s turbínou. Tento systém zajišťuje bezkonkurenční životnost motorů SIEMENS a tím i výrobků Disan, kde jsou výhradně používány. Ložiska jsou samomazná s životností více než 20.000 hodin. Jejich výměna je laciná a snadná povolením několika šroubů. Za celou dobu, více jak 10 letého prodeje těchto unikátních výrobků,  nebyl reklamován jediný motor centrálních jednotek značky Disan. 

Princip motoru s bočními kanály sání:

Elektronický Invertor

Centrální vysavačové jednotky Disan, které jsou vybavené elektronickým invertorem (frekvenčním měničem otáček), dokáží přispůsobovat otáčky motoru v závislosti na průtoku vzduchu a podtlaku ve vysavačovém potrubí. Díky tomu je výkon motoru a tím i spotřeba energie, plynule regulována v závislosti na počtu otevřených vysavačových zásuvek. Průtok vzduchu v potrubí je optimalizován a nedochází ke ztrátám a turbulencím v potrubí.

Modely Disan používající invertor:

    * SUPERCOMPACT 2,2i Turbo pro 2 uživatele
    * SUPERCOMPACT 4,5i Turbo pro 2 uživatele
    * DS BC100i pro 3 uživatele
    * DS CD125i pro 4 uživatele
    * DS EF125i pro 6 uživatelů

Výkonné vysavače bez regulace pořád pracují na maximální výkon a veškerá regulace závisí na přisávání vzduchu do potrubí přes vzduchový ventil. V dobách úspor elektrické energie je takové zastaralé řešení hodně neuvážené. Úspora pořizovacích nákladů je brzy anulována neekonomickým provozem. Takové vysavače jsou vhodné hlavně tam, kde se počet uživatelů v průběhu vysávání příliš nemění. Bývá to často ve výrobních provozech, nikoliv v bytovém, nebo hotelovém režimu.
Technologie SIEMENS - bezkonkurenční kvalita a výkon.
Centrální vysavače pro komerční objekty